.com

css menu builder by Css3Menu.com

Home PaSO ............................. ........ZAPISY i INFO: 773 467 9000 ...................................ENGL
Zapisy na oboz letni w Camp Vista (WI)
Akademia Muzyki przy Paderewski Symphony Orchestra of Chicago
Not-for-profit, Tax exempt 501(c)(3) Organization


 

 

 

 

 

Jedyna w USA szkoła, której unikalny program oparty jest na polskim systemie edukacji muzycznej - szkół muzycznych I i II stopnia - wzbogaconym o elementy pedagogiki włoskiej i amerykańskiej oraz metodę Suzuki.

Językiem wykładowym jest język polski, część zajęć jest prowadzona w j. angielskim.

PROGRAM
Dla uczniów w wieku szkolnym i starszych
- nauka gry na instrumentach:

SKRZYPCE,
FORTEPIAN,
FLET,
AKORDEON,
WIOLONCZELA,
oraz STUDIO PIOSENKI.

Podstawowy program obejmuje tygodniowo 30 minut lekcji indywidualnych (private lessons) oraz obowiązkowe 45-minutowe lekcje teorii muzyki w małych grupach.

Dla dzieci najmłodszych (4-5 lat)
- RYTMIKA z umuzykalnieniem.

POZIOMY zaawansowania (LEVELS)
- od pierwszych nut do studiow
muzycznych:

1. Inroductory - Wprowadzający
2. Fundation - Podstawowy
3. Early Intermediate - Wczesny Sredni
4. Intermadiate - Sredni
5. Early Advanced - Wczesny Zaawansowany
6. Advanced - Zaawansowany
7. Pre-college (dla kandydatów na
studia muzyczne).
8. Virtuoso

KURSYprzyspieszone:
- półintensywny: 45' instrumentu i 45' teorii
- intensywny: 60' instrumentu i 45' teorii

Przedmiot "TEORIA MUZYKI", to nauka podstawowych wiadomości o muzyce, ich rozumienia i zastosowania. Program zajęć obejmuje także elementy kształcenia sluchu, harmonii oraz

historii i literatury muzycznej.

***
Ważną dla rozwoju uczniów formą zajeć jest praca w grupach:
- chóry: dziecięcy i mlodzieżowy,
- zespoły kameralne,
- zespoły fortepianowe,
- orkiestra kameralna

Programy dodatkowe (enrichment programs):
- możliwość nauki na dodatkowym instrumencie
- warsztaty muzyczne,
- koncerty w szkole i poza szkołą,
- letni obóz muzyczny,
- wyjazdy

EGZAMINY
Systematycznie prowadzona jest weryfikacja rozwoju ucznia poprzez:
- egzaminy techniczne (1 x w semestrze i egzaminy artystyczne (1 x w semestrze),
- Testy z teorii i umuzykalnienia
- Popisy i koncerty

CERTYFIKATY i DYPLOMY
Po pomyślnym zdaniu odpowiednich dla poziomu zaawansowania egzaminów i testów, uczen otrzymuje
CERTYFIKAT uczęszczania do AM of PaSO
DYPLOM z promocja na wyzszy poziom lub DYPLOM UKONCZENIA AM of PaSO

NABOR nowych uczniów na nowy rok szkolny trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca i - w miarę wolnych miejsc od 1 do 14 września.

W ciągu roku szkolnego mogą być przyjęci nowi uczniowie - w miarę wolnych miejsc.

OPLATY:
Podstawowy program: $249 miesięcznie,
kwota wpisowa $45.

INFORMACJA i ZAPISY :
tel. 773 467 9000

W przypadku braku wolnych miejsc można zapisać się na listę rezerwową.

Pytaj takze o:
Programy rodzinne
Stypendia
Bonusy
Możliwość wypożyczenia instrumentu

Dlaczego każde dziecko powinno mieć szansę nauki muzyki?
Nauka muzyki pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, zmniejsza poziom agresji, pomaga rozwiązywać wiele problemów wychowawczych, uczy dyscypliny.

Muzyczny trening :

- Zwiększa intelektualne możliwości dziecka;
- Kształtuje komunikatywność;
- Rozwija umiejętność współpracy w grupie;
- Poprawia pamięć;
- Rozwija kreatywność;
- Wyrabia umiejętność koncentracji;
- Uczy opanowania oraz kontroli emocji;
- Kształtuje aktywną postawę wobec otoczenia;
- Wzmacnia poczucie własnej wartości;
- Buduje wiarę we własne siły;
- Wyrabia potrzebe ładu i porządku;
- Rozwija samodzielność;
- Uczy spostrzegawczości, precyzji, myslenia analitycznego;
- Uczy konsekwentnego dążenia i osiągania celów;
- Rozwija umiejętność oceny postaw i zachowan;
- Daje radość i satysfakcję z osiąganych postępów i sukcesów.

STO procent (100%!) uczniów AM PaSO dostaje się do wybranych High Schools (często poza rejonizacją) oraz do uczelni wyzszych, wielu otrzymuje wysokie stypendia.
Akademia jest czynna codziennie (z wyjątkiem niedziel i swiąt)
od 3 pm do 9pm

Godziny otwarcia Biura AM:
PON - CZW od 3 pm do 8:30pm,
SOB od 10:00 am do 3:00 pm

ADRES: 5400 N. Lawler Ave., Chicago 60630

 


 

 

   

Copyrights by Paderewski Symphony Orchestra