Zasady ogólne

1. Pprogram nauki oparty jest na systemie polskim i uzupelniony elementami szkoly wloskiej i amerykanskiej, w tym metody Suzuki.
2. Pelen zakres nauki obejmuje dwanaœcie stopni (grades) na czterech poziomach (levels) . Postepy uczniow sprawdzane sa i analizowane podczas regularnych przesluchan (egzaminy techniczne) i koncertow.
3. Wynik egzaminow i koncertow decyduje o promocji na nastepny stopien zaawansowania.
4. Decyzje o promocji podejmuje nauczyciel instrumentu glównego i Rada Pedagogiczna
5. O awansie na wyzszy poziom decyduje egzamin dyplomowy w formie koncertu – recitalu, honorowany dyplomem.
6. Kazdy uczen sklada komisyjny egzamin z umuzykalnienia i teorii muzyki na zakoñczenie kazdego semestru (pisenny i ustny)
7. Zajecia obowiazkowe: instrument glówny, umuzykalnienie
8. Zajecia dodatkowe: orkiestra, chór, zespoly kameralne

 

opyrights by Paderewski Symphony Orchestra. All Rights Reserved. Designed by Sezam Partner