.com

css menu builder by Css3Menu.com

...

Regulamin Zajęć w Akademii PaSO
w Warunkach Pandemii COVID-2019

Drodzy Rodzice,

Rozpoczynamy ten rok szkolny świadomi, że stoimy przed kolejnymi wyzwaniami związanymi z niemalejącym zagrożeniem zakażenia Coronavirusem. 

Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela i – choć doświadczenie wykazało, że doskonale radzimy sobie w wirtualnym świecie - podejmujemy wspólnie  starania, aby bezpiecznie wrócić do naszego intensywnego, pełnego emocji i pozytywnych inspiracji szkolnego życia.  

Ponieważ jednak zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, pedagogów oraz wszystkich rodzin musi pozostać naszym nadrzędnym celem i troską, konieczne jest wprowadzenie i przestrzeganie wszelkich dostępnych środków ostrożności.

Dyscyplina, rozsądek, odpowiedzialność, rozwaga każdego z nas pozwolą nam uczyć się bezpiecznie i realizować nasze edukacyjne i artystyczne cele.

REGULAMIN

1 Na początku roku szkolnego rodzice każdego ucznia muszą podpisać dokument, (waiver) w
którym potwierdzają świadomość istnienia zagrożenia Coronawirusem i zwalniają szkołę od odpowiedzialności w razie ewentualnego zakażenia, a także deklarują współdziałanie, czyli przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. Drzwi wejściowe do szkoły będą zamknięte. W hallu będzie pełnił dyżur KOORDYNATOR - osoba nadzorująca wejścia i koordynująca ruch osobowy.

3. Prosimy o zgłaszanie się na zajęcia 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.

4. Każda wchodząca osoba musi mieć założoną maseczkę oraz punktualny odbiór dzieci. W wyjątkowych wypadkach prosimy o uzgodnienie godzin z pedagogiem.

5. Na teren budynku wchodzi tylko personel i uczniowie. W wyjątkowych wypadkach może wejść rodzic małego dziecka, jeśli jego obecność jest konieczna, aby lekcja mogła się odbyć.

6. Przy wejściu do szkoły każda osoba musi złożyć pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku kontaktu z chorymi osobami. W przypadku ucznia oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun.

7. Każda wchodząca osoba musi mieć zmierzoną temperaturę. Rodzic/opiekun musi zaczekać na wynik pomiaru temperatury ucznia - jeśli przekracza  dopuszczalną normę 99,9 st. F (37,5 st. C), uczeń nie może wejść do szkoły.

8. W przypadku podwyższonej temperatury lub koniecznej kwarantanny, uczeń może odbywać lekcje przez internet. Jeśli to nie jest możliwe, lekcje będą odrobione w ustalonym z pedagogiem terminie.

8. Lekcje będą się odbywały w klasach pozwalających na utrzymanie dystansu
co najmniej 6 stóp pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi osobami. W grupie znajduje się średnio 4 uczniów, największe grupy – 6 osobowe mają zajęcia w Sali Bankietowej Eagles.

10. Podczas zajęć wszyscy muszą mieć założone maseczki.

11. Przed i po lekcji uczeń starannie myje ręce.

12. Pomiędzy zajęciami uczeń może zaczekać w szkole, w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, jeśli jest odpowiednie wolne miejsce w tym czasie.

13. Wszystkie pomieszczenia szkoły będą codziennie gruntownie dezynfekowane, pomiędzy lekcjami nauczyciel zdezynfekuje wszystkie dotykane powierzchnie, w tym klawiaturę fortepianu, krzesło, pulpit, klamki. Korytarze, toalety, drzwi, poręcze będą systematycznie odkażane przez wyznaczoną do tego osobę.

14. Prosimy o zadbanie, aby uczeń miał własny ołówek, gumkę oraz butelkę z wodą.
Sklepik szkolny nie będzie czynny.

15. Zajęcia chórów są wstrzymane do odwołania.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.27. 2020. W miarę rozwoju sytuacji może
być modyfikowany. Wszelkie ewentualne zmiany będą ogłaszane w formie pisemnego komunikatu.

 

Barbara Bilszta
Dyrektor Generalna
AM PaSO

Chicago, IL 08. 24. 2020

 

"Wychowanie przez muzykę jest najznakomitsze, bowiem rytm i harmonia najgłębiej wnikają w duszę wzbudzając wykształcenie w niej odwagi i przyzwoitości. Wykształcenie muzyczne uchodzi za środek wychowawczy potężniejszy od innych"  (Sokrates)

My, jako myśl przewodnią towarzyszącą temu procesowi wybraliśmy dwie, naszym zdaniem najbardziej istotne rzeczy: kreatywność i radość

Dołożyliśmy wszelkich starań by nauka w naszej szkole była dla dzieci przede wszystkim wielką frajdą, by poprzez muzykowanie zachęcić je do twórczej pracy.Wszystkie te ważne w dzisiejszym świecie umiejętności należy dziecku nie tylko wpajać, ale także pielęgnować i wzmacniać na przykład poprzez naukę muzyki: Grając w zespole muzycznym, spiewając w chórze dzieci uczą się komunikatywności, współpracy w grupie - jakże bowiem moglibyśmy cieszyć się muzyką, gdyby orkiestra nie była tak doskonale "zgrana"?Biorąc udział w koncertach nabywają pewności siebie oraz umiejętności swobodnego wypowiadania się publicznie, a dla dzieci koncert staje się synonimem kontaktu ze sztuką.Ucząc się teorii muzyki, harmonii, ćwiczą umiejętność liczenia, pojęć związanych z czasem, przestrzenią, przydatnych w szkole na matematyce czy fizyce. To nie przypadek, że muzycy mają zamiłowanie do przedmiotów ścisłych.A języki obce? Muzyka sama w sobie stanowi swego rodzaju "uniwersalny język". Uwrażliwia na intonację, rozwija umiejętność słyszenia. Poznanie zasad muzyki uczy logicznego myślenia i pomaga w przyswojeniu zasad gramatyki. Ucząc się gry na instrumencie, wykonując muzykę dziecko uczy się dyscypliny, samodzielności, ćwiczy pamięć i koncentrację. Nagroda za włożony wysiłek jest ogromna - satysfakcja i radość z muzyki.Tworzenie, a także słuchanie muzyki uwrażliwia, pozwala na wyrażenie swoich uczuć, takich, dla których nie znajdujemy słów, dzięki niej uczymy się też rozumieć uczucia innych ludzi, zwiększamy swoją emocjonalną inteligencję, ćwiczymy wyobraźnię.


 

 

   

Copyrights by Paderewski Symphony Orchestra