.com

css menu builder by Css3Menu.com

menu drop down by Css3Menu.com


Sponsorzy wyjazdu AM PaSO

Kalisz 2019

Poziomy nauczania - LEVELS
      Nauka odbywa się na 6 poziomach (Levels).
I - Introductory - Przygotowawczy
Obejmuje co najmniej 30’ lekcji instrumentu i 30’ rytmiki i umuzykalnienia

II – Foundation - Podstawowy
      Obejmuje co najmniej 30’ lekcji instrumentu i 45’ umuzykalnienia i zasad muzyki

III – Early Intermediate  - Wczesny średni
Obejmuje co najmniej 45’ lekcji instrumentu i 45’ umuzykalnienia i zasad muzyki

IV - Intermediate  - Sredni
Obejmuje co najmniej 45’ lekcji instrumentu i 45’ umuzykalnienia, zasad muzyki i harmonii oraz dodatkowo wykład zmienny (1 raz w miesiącu)

Early Advanced
Obejmuje co najmniej 45’ lekcji instrumentu i 45’ umuzykalnienia, harmonii, zasad muzyki oraz obowiązkowy wykład zmienny (1 raz w miesiącu)

VI - Advanced - Zaawansowany
Obejmuje co najmniej 60’ lekcji instrumentu i 60’ umuzykalnienia, harmonii, zasad muzyki oraz obowiązkowy wykład zmienny (1 raz w miesiącu)

VII – Pre-college Level
przygotowujący do studiów muzycznych   min 90’
obejmuje co najmniej 90’ lekcji instrumentu i 60’ teorii, historii i zasad muzyki


INFORMACJA i ZAPISY :
tel. 773 467 9000

W wypadku braku miejsc mozna zapisac się na liste rezerwowa.

Pytaj takze o:
Programy rodzinne
Bonusy
Możliwość wypożyczenia instrumentu


Akademia Muzyki
przy Paderewski Symphony Orchestra of Chicago

(Akademia Muzyki PaSO)
jest niezależną organizacją
Not-for-profit, Tax exempt 501(c)(3)

Podstawą unikalnego programu Akademii PaSO jest system edukacji wynikajacy z polaczenia: polskiej szkoły muzycznej I i II stopnia, szkoły włoskiej, szkoły amerykańskiej, metodę Suzuki.

Językiem wykładowym sa język polski i angielski.

PROGRAM
Dla uczniow w wieku szkolnym i starszych:
nauka gry na instrumentach:
SKRZYPCE, FORTEPIAN
- zajęcia indywidualnych (private lessons) oraz obowiazkowa nauka teorii muzyki ( umuzykalnienie)

Dla dzieci najmłodszych (4-5 lat)
- RYTMIKA z umuzykalnieniem

Zaleznie od wieku nauka odbywa się w trzech sekcjach: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych

Poziomy nauczania - LEVELS
     
Przedmiot "TEORIA MUZYKI" oznacza podstawowe wiadomosci o muzyce, naukę ich rozumienia i zastosowania. Program zajęc obejmuje - zaleznie od stopnia zaawansowania, takze elementy ksztalcenia sluchu, harmonii, historii i literatury muzycznej.

***

Ważnym elementem rozwoju uczniów jest praca w zespołach:
chóry,
zespoły kameralne,
zespoły fortepianowe,
orkiestra kameralna
możliwość nauki na dodatkowym instrumencie

Programy dodatkowe (enrichment programs):
warsztaty muzyczne,
koncerty w szkole i poza szkołą,
letni obóz muzyczny,
wyjazdy

EGZAMINY
Systematycznie prowadzona jest weryfikacja rozwoju ucznia poprzez:
egzaminy, przesłuchania i koncerty.

CERTYFIKATY i DYPLOMY
Po pomyslnym zdaniu odpowiednich dla poziomu zaawansowania egzaminow i testow uczen otrzymuje
Certyfikat uczeszczania do Akademii Muzyki PaSO, Dyplom - z promocja na wyzszy poziom lub DYPLOM UKONCZENIA Akademii Muzyki PaSO

Nabor uczniow na nowy rok szkolny trwa w miare wolnych miejsc do 1 wrzesnia.


INFORMACJA i ZAPISY :
tel. 773 467 9000


Akademia jest czynna codziennie (z wyjatkiem niedziel i swiat)
od 3 pm do 9pm

Biuro czynne
PON - CZW od 1:30pm do 8:30pm,
SOB od 10:00am do 2:oopm

ADRES: 5844 N. Milwaukee Ave, Chicago 60 646Nauka muzyki wpływa na wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, zmniejsza poziom agresji u młodych ludzi, uczy dyscypliny, pomaga w rozwiązaniu problemów wychowawczych.

Każde dziecko – niezależnie od predyspozycji – na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym powinno uczyć się muzyki.

Muzyczny trening rozwija:

empatie, komunikatywność, pomysłowość, umiejętność współpracy w grupie,poprawia pamięć oraz możliwości intelektualne.

Wyrabia umiejętność koncentracji, opanowania i kontroli emocji, kształtuje aktywną postawę wobec otaczającej rzeczywistości

Wzmacnia poczucie własnej wartości.

Buduje wiarę we własne siły, potrzebe ładu i porządku, samodzielność, spostrzegawczość, a nade wszystko entuzjazm, umiejętność cieszenia się życiem.
ułatwia harmonijny rozwój dziecka.ZAPISY i INFO: 773 467 9000

 

Zapisy Camp Vista

Zapisy AM PASO


 

 

   

Copyrights by Paderewski Symphony Orchestra