..................................ENG
Pedagodzy Akademii Muzyki PaSO

Sekcja Fortepianu:


Pola Grzebien
Bartek Ciezobka
Aneta Kukulka
Krystyna Steslowska
Kamil Bundyra
Alex Purim


Sekcja Skrzypiec:
Barbara Bilszta
Wojciech Niewrzol


Chor:
Bartek Ciezobka
Pola Grzebien
Barbara Bilszta
Kamil Bundyra


Zespoly Kameralne i Orkiestra:
Barbara Bilszta
Wojciech Niewrzol
Anetta Kukulka

Teoria Muzyki. Ksztalcenie Sluchu:
Pola Grzebien
Kamil Budyra
Bartlomiej Ciezobka
Aneta Kukulka
Krystyna Steslowska


 

 

Zapisy
2020/2021

Trwają dni otwarte w Akademii Muzyki działającej w Chicago przy Paderewski Symphony Orchestra. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani ofertą edukacyjną placówki przygotowano konsultacje, pełna informację na temat warunków nauki i programów, jest też możliwość wypożyczenia instrumentu.

Szkoła zaprasza uczniów i rodziców na konsultacje i zapisy na nowy rok szkolny – nauka na różnych stopniach zaawansowania,
począwszy od 5-latków.

Każde dziecko ma prawo do muzyki! Poziom uzdolnień nie ma większego znaczenia. Według najnowszych badań prowadzonych niezależnie w Europie i w Ameryce, nauka muzyki wyraźnie podnosi efekty ogólnej edukacji dziecka, wspomaga jego rozwój intelektualny i emocjonalny, często staje się motorem poznawania świata, poszukiwań własnych, rozwoju osobowości, chęci zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach. 

 

 

   

Copyrights by Paderewski Symphony Orchestra